Skip to main content

Kurs na HDS - warto go zrobić?

HDS jest wyposażeniem, wykorzystywanym w wielu branżach. Dzięki tym wyspecjalizowanym pojazdom można z łatwością przemieścić zarówno ładunki w znormalizowanych kontenerach, jak i wiele innych ciężkich przedmiotów, z materiałami budowlanymi i maszynami włącznie. Czy warto więc zainwestować w kurs, pozwalający na ich obsługę?

Kurs na HDS

Czym jest HDS?

HDS to inna nazwa hydraulicznego dźwigu samochodowego. Sprzęt ten zrewolucjonizował pracę w wielu branżach i stał się jednym z najpowszechniej spotykanych na rynku. Wynika to z faktu, że daje on praktycznie nieograniczoną możliwość załadunku i rozładunku, niezależnie od warunków otoczenia: może pracować zarówno w obrębie zakładu przemysłowego, placu budowy, jak i w środku lasu. Jego atutem jest zarówno uniwersalność, jak i wysoki udźwig, umożliwiający przenoszenie ładunków o naprawdę dużej masie. Pojazd tego typu może też bez problemu przemieszczać się po drogach, docierając do miejsc trudno dostępnych dla tradycyjnych dźwigów.

Gdzie znajduje zastosowanie sprzęt HDS?

Sprzęt ten jest obecnie spotykany w wielu branżach. Hydrauliczne dźwigi samochodowe najczęściej widuje się na placach budów, jednak równie popularne jest ich zastosowanie w przemyśle, gospodarce magazynowej, a nawet rolnictwie i leśnictwie. W tej ostatniej gałęzi gospodarki HDS jest najczęściej wyspecjalizowanym sprzętem, wyposażonym w chwytak do przenoszenia drewna. W pozostałych branżach najczęściej stosowane są urządzenia uniwersalne, dzięki którym możliwe jest wykonywanie prac różnych typów.

Szkolenia HDS

Czy każdy może kierować hydraulicznym dźwigiem samochodowym (HDS)?

Wysoki tonaż ładunku, jaki może być przenoszony przez HDS, sprawia, że obsługa tego sprzętu przez kierowcę, który nie posiada odpowiednich umiejętności, może stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego. Z tego właśnie powodu konieczne jest powierzenie tego zadania operatorom z udokumentowanymi kwalifikacjami. Dla wielu osób kurs HDS może być więc przepustką do uzyskania zatrudnienia w dynamicznie rozwijającej się branży - trzeba bowiem wiedzieć, że zapotrzebowanie na prace, wykonywane przy użyciu hydraulicznych dźwigów samochodowych, systematycznie rośnie.

Jak wygląda kurs HDS?

Kurs HDS składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. W ramach pierwszego z wymienionych etapów szkolenia kandydat na operatora hydraulicznych dźwigów samochodowych zaznajamia się z ich budową, działaniem oraz zasadami postępowania w trakcie pracy z wykorzystaniem takiego sprzętu. Szkolenie praktyczne zaznajamia go natomiast z obsługą tych maszyn. Końcowym etapem kursu jest egzamin, zdawany przed Urzędem Dozoru Technicznego. Zaświadczenie, potwierdzające uprawnienia do obsługi HDS, jest ważne przez okres 10 lat, jednak po upływie tego okresu może być przedłużone.