Na czym polega wulkanizacja taśm przenośnikowych?

Taśmy przenośnikowe znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu, szczególnie w górniczym i drzewnym oraz w elektrociepłowniach, sortowniach odpadów i zakładach produkcyjnych. Ze względu na bezpieczeństwo pracowników i bezawaryjną pracę konieczna jest ich regularna konserwacja i wulkanizacja. Warto zatrudnić do tego firmę, która w profesjonalny sposób dokona przeglądu i napraw oraz szybko znajdzie ewentualną przyczynę awarii.

Wulkanizacja taśm przenośnikowych - dlaczego jest konieczna?

Czynniki mechaniczne nieustannie działają na taśmy przenośnikowe, przez co ulegają one szybkiemu zużywaniu. Metoda klejenia ma bardzo duży wpływ na ten proces. Klejenie możliwe jest na zimno lub metodą na gorąco, jednak wybór metody często zależy od tego, gdzie ulokowana jest taśma. Czasami stosuje się także doraźne rozwiązanie, jakim jest założenie gotowego stalowego łączenia.

Taśmy mogą różnić się od siebie długością i szerokością, stąd długa lista sposobów, w jaki można je wykorzystać. Transportuje się na nich różne materiały - zarówno wielkogabarytowe jak i małe. W zależności od postaci towary powodują uszkodzenia taśmy, które wymagają konserwacji, zanim znów będą gotowe do pracy.

Na czym polega wulkanizacja taśm przenośnikowych?

Zabiegiem jakim jest wulkanizacja taśm przenośnikowych zazwyczaj opiera się na oczyszczaniu oraz usuwaniu zniszczonych obrzeży, jednak zdarza się, że sprzęt wymaga bardziej zaawansowanych prac serwisowych, które polegają na klejeniu dziur i pęknięć. Konieczne jest zabezpieczanie brzegów, aby nie ulegały tak szybko kolejnym zniszczeniom.

Proces wulkanizacji rozpoczyna się od ocenienia stopnia uszkodzenia taśmy, a dopiero potem przechodzi się do jej klejenia. Temat ten szczegółowo przedstawiony jest w artykule: Jak przebiega wulkanizacja taśm przenośnikowych?

Sposoby klejenia taśm przenośnikowych

Istnieje kilka metod naprawy taśmy przenośnikowej, które stosuje się w zależności od uszkodzeń, jednak każda z nich ma swoje wady i zalety. Klejenie nie zakłóca ciągłości struktury taśmy, dzięki czemu wymiana innych elementów sprzętu nie jest konieczna, a także charakteryzuje się większą wytrzymałością. Tego typu serwisu można dokonać na zimno oraz na gorąco.

W specjalnych przypadkach zamiast kleju używa się spinek i łączników. Gotowe konstrukcje stalowe są zazwyczaj stosowane jedynie jako rozwiązanie chwilowe, na przykład w czasie klejenia na gorąco.

Mianem wulkanizacji określa się właśnie metodę klejenia na gorąco. Klejenie schodkowe stosuje się w taśmach przenośnikowych wieloprzekładkowych, natomiast palczaste w jednoprzekładkowych. Połączenia schodkowe to nic innego jak klejenie powierzchni specjalnie do tego przeznaczonymi mieszankami gumowymi lub kauczukowymi a następnie wulkanizacja pod odpowiednim ciśnieniem. W przypadku wulkanizacji palczastej konieczne jest usunięcie okładek z taśmy w miejscu wcześniejszego połączenia. Dokładne dopasowanie odbywa się przy pomocy szablonu z przygotowanymi wcześniej końcówkami taśmy.

No thoughts on “Na czym polega wulkanizacja taśm przenośnikowych?”

Zostaw komentarz

In reply to Some User

Naciśnij F10, aby przełączyć w tryb pełnoekranowy.